Termeni si conditii

Termeni si conditii
• Dupa efectuarea unei rezervari pe situl Cluj Apartments veti primi prin email un mesaj automat, care contine rezumatul rezervarii si informatii suplimentare (verificati si folderul de spam). Avem rugamintea ca, in cazul in care doriti sa anulati rezervarea sau sa o modificati, sa ne anuntati din timp.
• Cluj Apartments se angajeaza sa predea apartamentul cu toate facilitatile mentionate, in conformitate cu rezervarea facuta. Apartamentul va fi curat, si prevazut cu asternuturi de pat si prosoape. Se va face curatenie si schimbul de asternuturi si prosoape la fiecare 3 zile, fara niciun cost suplimentar. Cluj Apartments garanteaza buna functionare a tuturor echipamentelor si aparatelor din apartament.
• Folosinta apartamentului: numai cu scop de locuire/ cazare in regim hotelier. Pentru rganizarea de evenimente (petreceri, sedinte foto, seminarii) este necesar acordul nostru scris si stabilirea unui tarif distinct.
• Check-in dupa ora 1 PM. Check-out inainte de ora 11 AM.
• Pretul afisat se poate plati astfel:
• online cu card, odata cu finalizarea rezervarii • ulterior, online, prin accesarea link-ului de plata care se trimite automat printr-un email separat fata de cel de confirmare a rezervarii
• inainte de check-in, in numerar sau cu cardul (carduri acceptate: Visa si Mastercard).
• cu tichete sau carduri de vacanta
• In unele situatii (perioade de varf, evenimente) ne rezervam dreptul de a solicita plata unui avans si/sau un sejur minim. Va vom trimite precizari ulterior primirii rezervarii dvs.
• Pentru sejururile de o singura noapte, se percepe o taxa de curatenie de 10 euro/apartament.
• Ocupanti: Numarul total de persoane cazate nu poate depasi numarul mentionat pe cererea de rezervare.
• Fumatul nu este permis in apartament. Fumatul in interiorul apartamentului va fi considerat ca o dauna adusa spatiului si va fi penalizat.
• Animalele de companie de mici dimensiuni sunt acceptate la cerere.
• Risipa de utilitati: Persoanele cazate vor face toate eforturile rezonabile sa economiseasca utilitatile furnizate (apa, caldura, electricitate).
• Daune produse apartamentului: Este de datoria persoanelor cazate sa mentina apartamentul in buna stare. Toate aparatele si echipamentele furnizate se vor folosi numai in deplina siguranta si in scopul pentru care sunt intentionate. In cazul in care se produc daune, persoanele cazate se obliga sa plateasca valoarea daunelor, care le vor fi facturate.
• Zgomotul: Persoanele cazate se obliga sa nu produca zgomote excesive, de natura sa deranjeze linistea celorlalti locatari ai cladirii.
• Chiriaşul nu se va angaja într-o conduită prejudiciabilă în calitate de locatar al clădirii.
• La data de check-out specificata, persoana cazata trebuie sa restituie seturile de chei si sa predea apartamentul in starea in care l-a primit.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CE DATE PRELUCRAM

În vederea livrării serviciilor de cazare, confirmării rezervarii si informării Dvs. privind stadiul comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, precum și a exercitării unor activități de promovare a serviciilor noastre, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cnp (pentru emitere facturi pentru persoane fizice), adresa de domiciliu, adresa de e-mail, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

CARE ESTE SCOPUL

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile urmatoare:

– rezervarea apartamentelor pe numele dvs.

– intocmirea de facturi fiscale, si prelucrarea datelor in contabilitate


Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.

Utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

• Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă, CNP
• Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
• Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
• Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
• Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp;
• Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp;

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

• – dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
• – dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
• – dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate; ne asumam obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
• – dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care ne permite să verificam exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
• – dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții;
• – dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
• – dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
• – dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• – dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DVS.

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr. 28, ap.3, jud. Cluj.


Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.